zło złem wyrzucane

Dodano dnia 15/03/2012 | 1 comment

zło złem wyrzucane

Czwartek III tygodnia wielkiego postu
Łk 11,14-23

Jezus wyrzucał złego ducha [u tego], który był niemy. A gdy zły duch wyszedł, niemy zaczął mówić i tłumy były zdumione. Lecz niektórzy z nich rzekli: Przez Belzebuba, władcę złych duchów, wyrzuca złe duchy. Inni zaś, chcąc Go wystawić na próbę, domagali się od Niego znaku z nieba. On jednak, znając ich myśli, rzekł do nich: Każde królestwo wewnętrznie skłócone pustoszeje i dom na dom się wali. Jeśli więc i szatan z sobą jest skłócony, jakże się ostoi jego królestwo? Mówicie bowiem, że Ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy. Lecz jeśli Ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy, to przez kogo je wyrzucają wasi synowie? Dlatego oni będą waszymi sędziami. A jeśli Ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło już do was królestwo Boże. Gdy mocarz uzbrojony strzeże swego dworu, bezpieczne jest jego mienie. Lecz gdy mocniejszy od niego nadejdzie i pokona go, zabierze całą broń jego, na której polegał, i łupy jego rozda. Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie; a kto nie zbiera ze Mną, rozprasza.

Jezus oskarżony przez uczonych w Piśmie, jakoby mocą Belzebuba wyrzucał złe duchy, stwierdza jasno: Jak może szatan wyrzucać szatana? A tym czasem, wiele osób, a pośród nich mnóstwo chrześcijan, zwraca się do tych, którzy są w szkole szatana, by im pomogli rozwiązać problemy, znaleźć uzdrowienie ze swych chorób czy przewidzieć przyszłość. Gdy zaś od uczniów Jezusa słyszą o tym, że igrają sobie z osobowym złem, to pomimo rzuconego koła ratunkowego nie chcą z niego skorzystać, ale brną zwiedzeni pustymi obietnicami diabła. Chcę więc przestrzec dzisiaj wszystkich, którzy są kuszeni do tego, by po pomoc zwracać się do tych, którzy z Jezusem i Jego Ewangelia nie mają nic wspólnego. Proszę byście nigdy nie uwierzyli, że szatan może wyrzucać szatana. Jak mówi bowiem Pismo Święte:  Nie znajdzie się pośród ciebie nikt, kto by przeprowadzał przez ogień swego syna lub córkę, uprawiał wróżby, gusła, przepowiednie i czary; nikt, kto by uprawiał zaklęcia, pytał duchów i widma, zwracał się do umarłych. Obrzydliwy jest bowiem dla Pana każdy, kto to czyni. (Pwt 18, 10-13)

Z błogosławieństwem +
ks. Michał Olszewski scj
www.slowopana.com

Jeden komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *