Pokój wam!

Dodano dnia 12/04/2012 | 2 komentarze

Pokój wam!

Czwartek wielkanocny
Łk 24,35-48

Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: Pokój wam! Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie się Mnie i przekonajcie: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam. Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: Macie tu coś do jedzenia? Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i jadł wobec nich. Potem rzekł do nich: To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach. Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma, i rzekł do nich: Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie, w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego.

Zatrwożeni i wylękli ludzie XXI wieku słyszą to samo „Pokój wam!”, które usłyszeli Apostołowie 2000 lat temu, tyle, że nam o wiele trudniej przyjąć te dwa słowa Jezusa za coś, co jest w stanie rozbić mroki naszego serca. Dlaczego? Przyzwyczailiśmy się bowiem do tego, że na co dzień się boimy. Lękamy się kolejnego dnia, lękamy się o nasze i naszych bliskich zdrowie, o to czy będziemy szczęśliwy czy nie, itd. A tym czasem Kościół w tych dniach chce nam powiedzieć, że to „Pokój wam!” jest dla nas – ludzi nowoczesnych aczkolwiek często zagubionych. To właśnie dla nas Chrystus zmartwychwstał. Tak! Dla ciebie.

Z błogosławieństwem +
ks. Michał Olszewski SCJ
www.slowopana.com

2 komentarze

 1. „Lękamy się kolejnego dnia, lękamy się o nasze i naszych bliskich zdrowie, o to czy będziemy szczęśliwy czy nie..”
  ….i mamy własne pomysły na życie i szczęście. I może nic by w tym złego nie było, gdyby nie to, że tak często odbiegają od „pomysłów” Jezusa:
  «Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
  Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.
  Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
  Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
  Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
  Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
  Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
  Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
  Błogosławieni jesteście, gdy [ludzie] wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami.
  „Pokój wam! Zatrwożonym i wylękłym!”
  Spotkanie z Jezusem!
  http://www.youtube.com/watch?v=2p5QmJy8FNQ

 2. „Pokój Wam”.I z Duchem Twoim.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *