ofiarowanie

Dodano dnia 29/12/2011 | 0 comments

ofiarowanie

Czwartek, 5 dzień w oktawie Bożego Narodzenia
Łk 2,22-35

Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, przynieśli Je do Jerozolimy, aby Je przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego. A żył w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Za natchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela. A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono. Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu.

By skoncentrować się na samym ofiarowaniu, jeszcze będziemy mieli okazję w lutym. Dzisiaj chciałbym zwrócić uwagę na to, jak Maryja i Józef byli posłuszni Słowu Bożemu. W tym krótkim tekście dzisiejszym, aż trzykrotnie jest powiedziane, że czynią tak, gdyż taki jest nakaz Prawa Bożego. I myślę, że dla nas – ludzi XXI – których na co dzień gubi relatywizm i często źle pojęty pluralizm, jest to bardzo wyraźne wskazanie, gdzie mamy szukać odpowiedzi na to, jak żyć i jak postępować. W Piśmie Świętym bowiem jest wszystko. I zamiast interpretować i tworzyć sobie własne „prawo boże”, schylmy pokornie czoła i sięgajmy po Słowo Boże, by w Nim szukać życiowych wskazówek. Bardzo mocno mówi o tym św. Jakub w swoim liście: Wprowadzajcie zaś słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. [Jk 1, 22] Jeszcze mocniej wybrzmiewa to zdanie w angielskim tłumaczeniu Biblii, gdzie mamy dosłownie powiedziane; „Musisz robić to, co Słowo ci karze!” (You must do, what the Word tells you!). To „musisz – must” jest użyte w najmocniejszej formie. To wręcz jest rozkaz. Niech zatem będzie to dla nas, którzy kochamy Słowo zachętą do pogłębienia relacji z Jezusem – Słowem, a owocem niech będzie życie Nim na co dzień. Z błogosławieństwem +++

Ks. Michał Olszewski SCJ
www.slowopana.com

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *